Informačné systémy na mieru

Vývoj podnikových systémov na mieru

Vyvíjame podnikové systémy na mieru, ktoré digitalizujú a automatizujú procesy vašej spoločnosti.

Máte problém s neefektívnou organizáciou vašej spoločnosti? Náš tím v Demi Studio vám pomôžeme s efektívnou organizáciou, riadením a pracovnými procesmi vašej spoločnosti implementáciou špičkových softvérových riešení.

Umožnite svojim zamestnancom zdieľať a pracovať s dátami v jednom systéme s prístupom odkiaľkoľvek.

Čo prináša práca s informačným systémom?

 • efektívna organizácia firmy
 • spracovanie a zdieľanie dát v jednom systéme
 • zníženie nákladov
 • zlepšená produktivita práce a efektívnosť zamestnancov
 • prístup k dátam odkiaľkoľvek
 • prehľad o všetkom
 • plánovanie podnikových zdrojov
Optimalizácia procesov
Vyššia efektivita s automatizovanými a optimalizovanými procesmi
Efektívne spracovanie dát
Integrácia všetkých procesov a dát do jedného systému
Analýza & prehľady
Informované rozhodnutia vďaka pokročilým analýzam a reportom
Kompletný prehľad
Kompletný prehľad všetkých dát vašej spoločnosti
Jednoduchá administratíva
Jednoduchá a efektívna administratíva vašej spoločnosti
Nižšie náklady
Dosiahnite nižšie náklady a vyšší zisk automatizovaním procesov
Náš prístup
Jednoduchosť & Efektívnosť
Zapletené vlákno reprezentujúce proces vývoja Podnikového Systému
Zakrivená svorka poukazujúca zapletenú časť vlákna na pochopenie problému
1
Pochopenie vášho problému
 • Definícia problému klienta
 • Diskusia a hlbšia analýza
 • Rozhovor s vývojovým tímom
 • Definovanie cieľov výsledného produktu
Zakrivená svorka poukazujúca menej zapletenú časť vlákna na návrh riešenia
2
Návrh vhodného riešenia
 • Definícia funkcionality a častí systému
 • Určenie rozsahu práce
 • Výber vhodných technológií
 • Plán procesu vývoja softvéru
Zakrivená svorka poukazujúca odpletenú časť vlákna na vývoj softvéru
3
Vývoj & implementácia softvéru
 • Príprava procesov pre Agilný vývoj
 • Príprava infraštruktúry, CI/CD
 • Nastavenie inscenačného prostredia
 • Poskytnutie demo verzií počas vývoja
Vývoj softvéru
Kompletný priebeh vývojového procesu
1
Rozhovor
Najprv identifikujeme vaše požiadavky počas videohovoru alebo pri stretnutí. Porozprávame sa o očakávanej funkcionalite systému a o tom, akú hodnotu prinesie vytvorený softvér vašej spoločnosti.
2
Analýza
Náš vývojový tím urobí hlbšiu analýzu vašich požiadaviek. Získané informácie použijeme na definovanie stratégie vývoja, výber technológií a určenie kľúčových funkcií systému a jeho častí.
3
Návrh riešenia
Poskytneme vám dokument definície systému, ktorý obsahuje popis častí a funkcií systému, plán procesu vývoja, očakávané dodanie softvéru a predpokladaný rozsah prác.
4
Zmluva
Keď bude všetko dohodnuté, pošleme vám zmluvu o spolupráci. Pripravíme komunikačný kanál pre pravidelnú komunikáciu a spätnú väzbu. Každý mesiac dostanete výpis odpracovaného času celého vývojového tímu.
5
Vývoj softvéru
Po podpise zmluvy pripravíme všetky potrebné procesy a infraštruktúru a začneme s vývojom softvéru. Počas vývoja zverejníme projekt na našich serveroch, môžete tak sledovať proces vývoja a poskytovať nám spätnú väzbu.
6
Prezentácia
Počas procesu vývoja vám pravidelne aktualizujeme ukážku softvéru na našich serveroch. Keď bude systém pripravený na spustenie v produkčnom prostredí, najprv vám ho odprezentujeme a následne ho s vami otestujeme.
7
Implementácia
Po úspešnej testovacej fáze nasadíme softvér do produkčného prostredia. Zabezpečíme, aby systém fungoval správne, dosahoval vysoký výkon a uistíme sa, že sa nevyskytli žiadne nepredvídané problémy.
8
Údržba a podpora
Po nasadení systému do produkčného prostredia vám zabezpečíme údržbu systému, vrátane monitorovania systému 24/7, pomoci pri neočakávaných problémoch a podporu pre používateľov systému.
+
9
Dlhodobý partner
Okrem údržby a podpory vám budeme vždy k dispozícii pri vývoji nových častí a funkcií systému. Naším cieľom je byť vaším cenným obchodným partnerom, ktorý bude pomáhať vášmu podnikaniu napredovať.
Potrebujete podnikový systém?
Automatizujte a optimalizujte firemné procesy

Pojem informačný systém označuje akýkoľvek systém na zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a zobrazovanie údajov. V minulosti existovali napr. papierové spisy u lekárov alebo papierové spisy, ktoré zamestnanci spoločnosti využívali na vzájomné zdieľanie a spracovanie informácií. Dnes je to softvérové riešenie, bez ktorého sa nezaobíde žiadna rastúca spoločnosť.

Ak chcete ušetriť náklady, optimalizovať a minimalizovať nadbytočné činnosti a automatizovať procesy, informačný systém je pre vás nevyhnutnosťou. Nejde len o finančnú úsporu, je to investícia, ktorá posunie vašu firmu dopredu a zbaví vás často chybových a zdĺhavých manuálnych činností. Podnikový informačný systém zoptimalizuje a zdigitalizuje vašu administratívu a zefektívni prácu vašich zamestnancov, čo povedie k zníženiu nákladov a zvýšeniu zisku.

ERP systémy

Plánovanie podnikových zdrojov (ERP) nie je vo svete podnikania novou témou. Ide o štandard, ktorý firmy dlhé roky využívajú na riadenie, plánovanie a organizovanie celého chodu firmy. ERP systém predstavuje jednotný podnikový informačný systém. Tento komplexný systém zvláda všetko od skladového systému, vzťahov so zákazníkmi, finančného manažmentu, logistického manažmentu a manažmentu zamestnancov až po pokročilú analýzu dát a reporty.

CRM systémy

CRM (Customer Relationship Management) je systém pre riadenie zákazníkov, alebo systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Ide o špecifický informačný systém, ktorý zhromažďuje a uchováva informácie o zákazníkoch spoločnosti. Poskytuje tak komplexný prehľad o komunikácii medzi zákazníkom a predajcom, nákupoch a všetkých aktivitách zákazníka. Je vhodný pre B2B a B2C podniky. Môže byť použitý samostatne alebo ako súčasť ERP systému.

Časté otázky
Príklady softvéru na mieru sú:
 • eCommerce a mobilné aplikácie
 • ERP systémy
 • Webové portály pre zákazníkov
 • Bankové a finančné aplikácie
 • Aplikácie doručovacích služieb
 • TMS systémy
 • Účtovný systém
 • Zdravotnícke aplikácie
 • Platformy sociálnych médií
 • CRM systémy

Akýkoľvek softvér so špecifickými požiadavkami vyvinutý pre organizácie alebo iných klientov prispôsobený pre konkrétny cieľový trh je softvér na mieru. Jeho vlastnosti, funkčnosť a účel sa líšia od požiadaviek klienta.
Vo väčšine prípadov sa softvérové projekty na mieru pohybujú niekde medzi 10 000 EUR a 500 000 EUR za návrh a vývoj.

Je to široká škála a pravdepodobne nie taká nápomocná, pretože softvér môže znamenať čokoľvek od aplikácie na poznámky v telefóne, cez podnikový fakturačný systém až po komplexnú SaaS platformu, ktorú používajú milióny používateľov. Žiadne dve na mieru vytvorené aplikácie nie sú rovnaké.

Tu je niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú náklady na vývoj softvéru:
 • veľkosť projektu
 • počet častí systému a ich funkcionalita
 • zložitosť navrhovaného riešenia
 • technologický stack
 • integrácia systémov tretích strán
 • požadovaná rýchlosť vývoja
Približný časový rámec pre návrh a vývoj akéhokoľvek softvéru závisí od jeho typu a zložitosti.

Ak máte deadline, budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme ho dodržali. Môžete sa poradiť s naším tímom a zistiť približný časový rámec vývoja vášho softvéru.
Stretnutie väčšinou nie je potrebné.

Pri väčšine projektoch sme zvyknutí komunikovať prostredníctvom videohovorov, chatovacích platforiem, telefonátov alebo e-mailov.

Ak si to však situácia vyžaduje alebo uprednostňujete prediskutovanie projektu na stretnutí, sadneme si s vami a spoločne zanalyzujeme vaše požiadavky.
Áno!

Počas procesu vývoja budeme pravidelne aktualizovať ukážky softvéru na našich serveroch, kde budete môcť softvér testovať a neustále nám poskytovať spätnú väzbu.

Budete neoddeliteľnou súčasťou vývoja od začiatku až po poslednú kontrolu pred nasadením do produkčného prostredia.
Hlavnou výhodou softvérového riešenia na mieru je to, že softvér je jedinečný systém alebo aplikácia na mieru postavená podľa vašich špecifických požiadaviek a potrieb vášho podnikania.

Niektoré ďalšie výhody zahŕňajú prispôsobenie, škálovateľnosť, bezpečnosť, flexibilitu a spoľahlivosť. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že softvér na mieru je rozumnou dlhodobou investíciou pre akýkoľvek druh podnikania.
Kontaktujte nás
Máte otázky?

Ozvite sa nám a dohodneme si stretnutie alebo online video hovor a porozprávame sa o vašom projekte.

info@demi.sk

0918 735 863

Technológie
Na vývoj softvéru používame tieto technológie
Docker logo
Laravel logo
Vue.js logo
React logo
Git logo
Python logo
MySQL logo
Redis logo
Next.js logo
Tailwind logo
PHP logo
Javascript logo
CSS logo
HTML logo
Bootstrap logo
MariaDB logo
jQuery logo
Na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania používame cookies. Prečítajte si o našich pravidlách ochrany osobných údajov.