IT Outsourcing

Outsourcing developerov softvéru

Realizujete projekt a chýbajú vám programátori? Ponúkame vám pomoc našich vývojárov softvéru formou outsourcingu. Naši programátori sú vysoko kvalifikovaní v oblasti vývoja softvéru webových aplikácií, mobilných aplikácií, desktopových aplikácií a cloudových riešení.

Naše služby outsorcingu vývojárov softvéru sú vhodné pre startupy, menšie firmy a stredné firmy, ale aj veľké spoločnosti s rôznym zameraním. Ponúkame flexibilný prístup k práci s našimi zákazníkmi, aby sme zabezpečili, že splníme všetky vaše požiadavky a potreby. Naši vývojári sú schopní pracovať na projektoch rôznych veľkostí a zložitosti.

Výhody outsourcingu vývojárov softvéru s nami:

  • prístup k vysoko kvalifikovaným vývojárom softvéru
  • tím vývojárov pod vedením skúseného tech lídra
  • sústreďte sa na svoje hlavné obchodné činnosti a my sa postaráme o vývoj softvéru
  • ušetríte náklady na zamestnancov a infraštruktúru
  • možnosť vyberať si zo širokého spektra technológií a platform
  • možnosť vybudovať si vlastný tím vývojárov pre váš produkt pod našim vedením
Priebeh spolupráce
Our team
Z našej strany

Z našej strany sa staráme o všetky praktické záležitosti, od pridelenia našich vývojárov alebo náboru nových vývojárov, až po pokrytie potrieb zostaveného tímu, ako sú školenia, vedenie tímu, poskytnutie zariadení pre prácu a pod.

Naši klienti sú oslobodení od akýchkoľvek prevádzkových záväzkov, pretože vývojári a špecializované tímy sú zmluvne viazané spoločnosťou Demi Studio. Môžete sa tak plne sústrediť na proces vývoja vášho konečného produktu.

Talk with client
Z Vašej strany

Z vašej strany je jedinou zodpovednosťou pravidelne komunikovať ohľadom zadaní a funkcionality vyvíjaného produktu. Máte úplnú slobodu v zostavovaní požiadaviek na funkcionalitu a časti vyvíjaného softvéru. Od nás môžete očakávať spätnú väzbu a odporúčania pre dosiahnutie maximálnej kvality výsledného produktu.

V prípade potreby môžete svoj tím vývojárov škálovať a očakávať rýchlu reakciu na vaše požiadavky.

Časté otázky
Pri vývoji softvéru komunikujete s vedením tímu a máte plnú kontrolu nad smerovaním projektu a zostavením konkrétnych zadaní.

Všetci vývojári softvéru si zaznamenávajú odpracovaný čas do systému, ku ktorému budete mať prístup. Získate neustály prehľad o informáciách - odpracovaný čas na konkrétnej úlohe, popis aktivity, meno člena tímu, dátum a pod.
Cena prenájmu programátorov je vypočítaná ako odpracovaný čas za predchádzajúci mesiac vynásobený firemnou hodinovou sadzbou. Na začiatku každého mesiaca vám bude vystavená faktúra za predchádzajúci mesiac.

Pre zistenie aktuálnej firemnej hodinovej sadzby prosím kontaktujte náš tím.
Koľko programátorov si prenajmete záleží len na vás. Či už potrebujete prenajať programátora len na niekoľko hodín mesačne, alebo potrebujete zostaviť viac-členný tím budeme vám plne k dispozícií.
Áno!

Vieme vám postupne zostaviť viac-členný tím programátorov, ktorý bude k dispozícii výlučne vám a bude mať na starosť len vaše projekty.
Kontaktujte nás
Máte otázky?

Ozvite sa nám a dohodneme si stretnutie alebo online video hovor a porozprávame sa o vašom projekte.

info@demi.sk

0918 735 863

Technológie
Na vývoj softvéru používame tieto technológie
Docker logo
Laravel logo
Vue.js logo
React logo
Git logo
Python logo
MySQL logo
Redis logo
Next.js logo
Tailwind logo
PHP logo
Javascript logo
CSS logo
HTML logo
Bootstrap logo
MariaDB logo
jQuery logo
Na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania používame cookies. Prečítajte si o našich pravidlách ochrany osobných údajov.