Optimalizácia obrázkov na webe z hľadiska SEO je dôležitým faktorom, ktorý môže významne ovplyvniť výkon a úspešnosť vašej webovej stránky. Táto optimalizácia môže pomôcť zvýšiť návštevnosť vašej webstránky, zlepšiť jej výkon a zvýšiť jej hodnotenie vyhľadávačmi ako je Google.

Pre lepšie porozumenie, berme do úvahy nasledujúce fakty. Obrázky môžu ovplyvniť rýchlosť načítania stránky a tým aj jej výkon. Rýchlosť načítania stránky má vplyv na konverzné miery, čas strávený návštevníkmi na stránke a hodnotenie vyhľadávačmi. Obrázky, ktoré nie sú optimalizované, môžu viesť k pomalému načítaniu stránky, čo môže viesť k frustrácii návštevníkov a k tomu, že opustia vašu stránku.

Rozmer a veľkosť obrázkov

Prvý dôležitý faktor je rozmer a veľkosť obrázkov na webových stránkach. Optimálna veľkosť a rozmer obrázku zvyšuje rýchlosť načítania webovej stránky a tým pozitívne vplýva na SEO. Pre dosiahnutie optimálnej velkosti obrázku, je potrebné zistiť jeho najväčšiu veľkosť, ktorou sa zobrazuje na webstránke a následne upraviť rozmery obrázku do tejto veľkosti.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete upraviť veľkosť a rozmery obrázkov pre web:

  1. Použitie grafického editora - Grafické editory ako Photoshop alebo GIMP umožňujú meniť veľkosť a rozmery obrázkov. Môžete ich tiež použiť na kompresiu obrázkov, aby ste zmenšili veľkosť súborov.
  2. Použitie on-line nástrojov - Existuje množstvo on-line nástrojov, ktoré umožňujú zmenšiť veľkosť obrázkov bez straty kvality. Niektoré z týchto nástrojov dokonca umožňujú aj zmenu rozmerov obrázkov.
  3. Pokiaľ máte dobre spracované webové riešenie, je možné že systém si zmení veľkosť a rozmer obrázka automaticky pri nahratí obrázka na web. S touto otázkou sa viete obrátiť na vášho dodávateľa webu.

Je dôležité si uvedomiť, že príliš veľká kompresia môže spôsobiť stratu kvality obrázu. Preto je dôležité nájsť rovnováhu medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu. Pre kompresiu obrázku viete použiť napr. tento online nástroj https://tinypng.com.

Formát obrázkov novej generácie - WebP

Formát WebP je formát novej generácie určený pre web a poskytuje výhody oproti tradičným formátom ako JPEG a PNG. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je lepšie mať na webe umiestnené obrázky vo formáte WebP:

  1. Menšia veľkosť súboru - WebP je v porovnaní s JPEG a PNG účinnejší pri kompresii obrazu, čo znamená, že má menšiu veľkosť súboru. To znamená, že obrázky na vašich webových stránkach sa načítajú rýchlejšie, čo prispieva k lepšej skúsenosti užívateľa a k lepšiemu SEO.
  2. Kvalitný obraz - WebP umožňuje uložiť obrázky s vysokou kvalitou pri menšej veľkosti súboru, čo znamená, že vaše obrázky budú vyzerať skvele a budú sa načítavať rýchlo.
  3. Podpora transparentnosti - Formát WebP umožňuje uložiť obrázky s transparentnými časťami alebo transparentným pozadím.
  4. Efektívnejšie využitie úložiska - Menšia veľkosť súboru obrázkov vo formáte WebP znamená efektívnejšie využitie kapacity úložiska.

Pri používaní formátu WebP pre obrázky na vašich webových stránkach teda dosiahnete lepšiu rýchlosť načítania, kvalitu obrázku a efektívne využitie úložiska. A ako sme už spomínali, rýchlosť načítania vášho webu má priamy vplyv na SEO.

Názov obrázku

Správny názov súboru obrázku na webe má význam pre SEO, pretože to pomáha vyhľadávačom ako je Google lepšie pochopiť, o čom obrázok je a ako sa vzťahuje k obsahu na vašich webových stránkach. To môže prispieť k lepšiemu zaradeniu vašich stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Názov súboru obrázku by mal byť krátky, jednoduchý a opísať obsah obrázka bez využitia medzier, diakritiky alebo špeciálnych znakov.

Najlepšie by bolo aby mal každý obrázok svoj unikátny názov. Názov obrázku by mal byť bez diakritiky a namiesto medzier používať pomlčky. Google pomlčky číta ako medzery.

Názov obrázku by mal byť takisto napísaný v jazyku v ktorom je písaný aj váš web. Pri viacerých jazykových mutáciách webovej stránky je najlepšie ak máte kópiu obrázku s názvom v každom jazyku dostupných jazykových mutácií na vašom webe a na web je načítavaný obrázok podľa aktuálnej nastavenej jazykovej mutácie.

Alternatívny popis obrázka (img alt)

Alt atribút obrázka je dôležitý pre SEO, pretože pomáha vyhľadávačom ako Google lepšie rozumieť čo je na obrázku zobrazené. Použitie alt atribútu taktiež pomáha zlepšiť užívateľský zážitok pri prehliadaní webu, pretože ak sa obrázok nenačíta správne, alt text poskytne popis toho, čo sa malo na obrázku zobraziť. Okrem toho alt text môže tiež prispievať k vyššej relevancii a kvalite webových stránok pre vyhľadávače, pretože poskytuje dôležité kľúčové slová a frázy, ktoré môžu byť relevantné pre vyhľadávanie.

Narozdiel od názvu súboru obrázka v prípade alt popisu môžete smelo použiť diakritiku a medzery. V skratke, použitie alt atribútu obrázka je dôležité z hladiska SEO pre vyššiu relevanciu, užívateľský zážitok a správne indexovanie obrázkov vyhľadávačmi. 

Indexovanie obrázkov - Sitemap

Google odporúča zahrnutie obrázkov do sitemapy, ak sú obrázky dôležitou súčasťou webovej stránky - napr. produktové obrázky na eshope, ktoré zobrazujú produkt. Ako sa píše v samotnej dokumentácii od Google, môžete vytvoriť samostatný sitemap pre obrázky alebo môžete výpis týchto obrázkov zahrnúť do vašej sitemapy, oba prístupy sú pre Google rovnako dobré. Týmto prístupom docielite vyššiu pravdepodobnosť zobrazenia vašich produktov vo výsledkoch vyhľadávania. Veľa používateľov zvykne vyhľadávať produkty na základe obrázkov v Google a následným prekliknutím na eshop produkt nakúpiť.

Záver

S nadobudnutých poznatkov môžeme vyvodiť záver, že optimalizácia obrázkov pre webové stránky je dôležitá pre zlepšenie SEO a užívateľského zážitku z prehliadania webu. Dôraz by sa mal klásť na kvalitu a autenticitu obrázkov, ich rozmery, veľkosť a typ súboru, správne pomenovanie obrázkov, pridanie alt textu a zahrnutie obrázkov do site mapy. Tieto kroky pomôžu vyhľadávačom lepšie rozumieť obsahu obrázkov a zlepšia užívateľský zážitok pri prezeraní webových stránok.