Ak máte záujem začať podnikať v oblasti poskytovania softvéru ako služby (SaaS), mali by ste začať tým, že si zostavíte plán. V tomto článku vám priblížime na čo všetko by ste mali myslieť pred pustením sa do vývoja SaaS aplikácie a ako postupovať pri budovaní úspešnej SaaS platformy.

Čo je to SaaS?

SaaS alebo "Software as a Servise" - Softvér ako služba znamená, že používatelia pristupujú k softvéru prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo webovej aplikácie. Vlastník softvéru hostuje svoj produkt na svojich vlastných serveroch, a používatelia platia nájomné za používanie softvéru na určité časové obdobie.

SaaS je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí technológií. Mnoho podnikov sa snaží využiť túto príležitosť a vybudovať úspešný SaaS biznis. Avšak, ako v každom biznise, aj tu platia určité pravidlá a kroky, ktorých je potrebné sa držať na dosiahnutie úspechu.

Na čo všetko treba myslieť pred a pri vývoji SaaS aplikácie?

A prejdime teraz k praktickým radám a povedzme si na čo všetko treba myslieť pred a pri a po vývoji SaaS aplikácie. V nasledujúcich radách predpokladáme s príkladom, že klient už má nápad na vytvorenie takejto aplikácie.

1. Identifikujte potreby trhu

Predtým, ako začnete vyvíjať SaaS aplikáciu, je dôležité zistiť, či existuje dopyt po tom, čo chcete ponúknuť. Identifikujte potreby trhu a výskumom zistite, či je dostatočný počet potenciálnych zákazníkov, ktorí by boli ochotní za vaše služby zaplatiť.

2. Zostavte si plán

Neexistuje spôsob, ako to obísť, budete potrebovať podnikateľský plán - bez plánu bude váš projekt odsúdený na zánik, prípadne sa dopustíte zbytočných chýb. Namiesto toho, aby ste si sadli a napísali 40-stranový plán, začnite s jednostranovým dokumentom. Je to najrýchlejší spôsob, ako dostať svoj nápad na papier, a je to úplne prvý krok v procese plánovania.

Spíšte si na papier:

  • Čo idete robiť
  • Ako to idete robiť
  • Ako vám to bude zarábať peniaze
  • Kto bude robiť čo a kedy
3. Vytvorte unikátny produkt

Ak zistíte, že existuje dopyt po vašich službách, mali by ste sa sústrediť na vytvorenie unikátneho produktu, ktorý sa bude odlišovať od konkurencie. Zvážte, ako môžete vylepšiť svoj produkt a ponúknuť viac ako konkurencia. Úplným ideálom by bolo identifikovať, ktorá časť riešení vašich konkurentov je neadekvátna alebo neefektívna, prípadne zistiť čo zákazníci chcú a momentálne nedostávajú.

4. Financie

Vývoj SaaS aplikácie môže byť nákladným procesom. Preto je dôležité mať alebo získať finančné prostriedky, aby ste mohli vývoj takejto platformy realizovať. Môžete sa obrátiť na investorov, získať úver, použiť vlastné finančné prostriedky alebo využiť možnosť crowdfundingu.

5. Vyberte si správnu firmu na vývoj softvéru

Ak chcete vybudovať úspešný SaaS biznis, je dôležité vybrať správnu firmu na vývoj vašej aplikácie. Je dôležité hľadať firmu, ktorá má skúsenosti s vývojom softvéru a ktorá pochopila vašu víziu a ciele. Taktiež je dôležité zistiť, či firma disponuje potrebnými technickými zručnosťami. Ďalej by ste mali tiež zvážiť faktory ako cenu, časový rámec, komunikáciu a schopnosť prispôsobiť sa vašim požiadavkám.

6. Spustite MVP a získajte zpätnú väzbu

Skvelou a nevyhnutnou metódou v oblasti SaaS podnikania je na začiatku vytvoriť tzv. MVP (Minimum Viable Product) - tzn. najjednoduchšiu verziu vášho produktu. Nepotrebujete vytvoriť komplexné riešenie na to aby ste svoj produkt spustili a uviedli na trh. Stačí keď identifikujete súbor minimálnych funkcionalít, ktoré môžete začať predávať.

Aplikovaním tejto metódy dosiahnete viacero výhod a to hlavne:

  • Zisk - začnete generovať zisk, ktorým môžete financovať ďalší vývoj, údržbu, marketing a pod.
  • Feedback - získate rýchlo spätnú väzbu od zákazníkov a budete vedieť akým smerom sa uberať pri ďalšom vývoji vášho produktu
7. Získajte a udržujte zákazníkov

Aby bol váš SaaS biznis úspešný, je dôležité získavať a udržiavať zákazníkov. Vytvorte atraktívne cenové modely, poskytujte kvalitný zákaznícky servis a neustále sa snažte vylepšovať svoj produkt. Snažte sa vytvoriť silný vzťah so svojimi zákazníkmi a zabezpečte, aby boli spokojní s vašimi službami.

Záver

Vybudovanie úspešného SaaS biznisu vyžaduje trpezlivosť, úsilie a disciplínu. Ak sa budete držať vyššie uvedených kroky, určite vám to pomôže na vašej ceste k vytvoreniu úspešného SaaS biznisu. Dôležité je vždy myslieť na svojich zákazníkov a snažiť sa poskytovať im to najlepšie. Neustále vylepšujte svoj produkt a snažte sa prispôsobovať sa potrebám zákazníkov.

Okrem toho je dôležité sledovať trh a konkurenciu, aby ste boli schopní reagovať na zmeny a vyhnúť sa možným prekážkam. Snažte sa vytvárať silný tím a viesť ho k úspešnému cieľu. V neposlednom rade, buďte trpezlivý a vytrvalý. Vybudovanie úspešného SaaS biznisu môže chvíľu trvať, ale výsledok stojí za to.

Želáme vám veľa úspechov pri budovaní vášho SaaS biznisu!