Vyhľadávače vo svojej podstate odpovedajú na zadanú otázku. Dôvodom ich existencie je neustále objavovať, porozumieť a organizovať internetové obsahy, aby dokázali ponúknuť najvhodnejšie výsledky vyhľadávania svojím používateľom.

Aby sa vaša stránka zobrazovala vo výsledkoch vyhľadávania, musí byť v prvom rade viditeľná pre vyhľadávače. Tento krok je jedným z najvýznamnejších z hľadiska SEO. Totižto, ak sa vaša stránka nedá nájsť, tak sa nezobrazí ani vo výsledkoch vyhľadávania.

Vyhľadávače fungujú na týchto základných princípoch:

  1. Crawlovanie
  2. Indexácia
  3. Výsledky vyhľadávania

 

Crawlovanie znamená zber dát do databázy vyhľadávača. Indexovanie značí, že Google vás môže zaradiť do svojich výsledkov. Indexácia je teda vytváranie dátovej štruktúry, ktorá sa nazýva aj index. Pri tvorení indexu sa ukladajú informácie, na základe ktorých sa rozhoduje ktoré stránky sa zobrazia vo vyhľadávačoch a tiež na akej pozícií. Tieto dáta sa týkajú holého textu rozloženého na slová, témy, spätných odkazov, ale aj jazyka či typu stránky.

Index sa musí aktualizovať, aby vyhľadávače mohli ponúknuť najnovšie stránky a zobraziť aj nové pridané články vo výsledkoch vyhľadávania – SERP (Search Engine Result Page). Zahŕňa to aj obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vyhľadávaniu a následné zoradenie výsledkov od najviac relevantných po najmenej relevantné.

Crawlovanie a indexovanie je základom technického SEO. Je veľmi dôležité, aby boli zabezpečené správne. Pri zakázanom indexovaní sa web totižto nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania na Googli. Tým pádom tak web nezíska ani organickú návštevnosť.

Sitemapa je jednoducho povedané mapa vášho webu pre vyhľadávače. Jej úlohou je pomôcť vyhľadávačom nájsť stránky aj podstránky na danom webe, orientovať sa na ňom  a tiež indexovať celý obsah. Ide o akýsi zoznam všetkých stránok na webe, ktoré majú byť vyhľadateľné – čiže indexované.Je to nevyhnutné najmä pri väčších eshopoch, ktoré majú vo svojej ponuke veľké množstvo produktov.