Zvyčajne sa na začiatku po zadaní kľúčového slova do vyhľadávača zobrazujú stránky na organických pozíciách. To sú tie, ktoré sú zobrazované ako reklama. Tieto stránky sú vyhľadávačom ponúknuté ako prvé, pretože sú vyhodnotené ako také, ktoré najviac zodpovedajú vyhľadávaniu a jeho kritériám.

Všetky stránky zobrazené na prvých priečkach totiž môžeme označiť za dôveryhodné. Dôležité je aj to, že na tieto stránky existuje veľké množstvo odkazov z iných hodnotných a dôveryhodných webov. Pri tomto kroku je dôležitý linkbuilding.

Ďalšou podstatnou črtou je, že tieto weby majú dizajn na veľmi vysokej úrovni. Taktiež majú kvalitné aj samotné naprogramovanie. Tým sa stávajú user-friendly a pre používateľa sú dobre prispôsobené. Sú prehľadné a ľahko sa v nich orientuje.

Dôležitým a významným faktorom je aj to, že webové stránky sú starostlivo optimalizované pre vyhľadávanie kľúčových slov.

Blog, do ktorého sa pravidelne prispieva článkami, je taktiež veľkým plusom. Netreba podceňovať pravidelnú aktivitu. Rovnako môžu aj samotné články pritiahnuť návštevníkov svojím obsahom.

Aký to má význam?

Prečo sú všetky vyššie uvedené informácie dôležité a prečo by sme sa im mali dostatočne venovať? Odpoveď je jednoduchá.

Vyššie umiestnenie vo vyhľadávači = vyššia návštevnosť webu = vyššie príjmy a zisky.

Čím je web umiestnený vyššie na stránkach vyhľadávača, tým bude mať vyššiu návštevnosť a tým pádom budú aj vyššie príjmy a zisky. Jednoduchá rovnica s priamou úmerou. Pri umiestnení webu na začiatku vyhľadávača je vysoká šanca, že naň klikne viac ľudí, pretože bude viac na očiach.

Umiestnenie na prvej strane je často podceňovaný, no skutočne významný prvok. Návštevník si len málokedy dá tú námahu a prepracuje sa až na piatu, siedmu či dvanástu stranu. Pri vyhľadávaní je umiestnenie naozaj podstatné a netreba to brať na ľahkú váhu. Ak sa web nenachádza na prvej strane, v podstate neexistuje.

Toto všetko môžeme označiť ako optimalizáciu pre vyhľadávače, čiže SEO.