Kľúčové slová sú nápady a témy, ktoré definujú o čom je daný obsah. Z hľadiska SEO ide o slová a frázy, ktoré hľadajúci píšu do vyhľadávačov. Ak by ste rozobrali všetko na vašej stránke na jednoduché slová a frázy, získali by ste svoje primárne kľúčové slová. Je nevyhnutné, aby boli kľúčové slová relevantné a aby odpovedali tomu, čo ľudia vyhľadávajú. Tým sa dosiahne vyššia šanca, že sa práve váš obsah zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania.

Prečo sú kľúčové slová dôležité?

Cieľom vyhľadávačov je priniesť návštevnosť stránke prostredníctvom výsledkov vyhľadávania. Kľúčové slová, ktoré si zvolíte tak podmieňujú návštevnosť, ktorú stránka získa. Kľúčové slová sa však netýkajú len obsahu stránky, ale aj publika, pretože sa môže stať, že to, čo ponúkate opíšete inak ako to opíše hľadajúci. Aby ste vytvorili obsah, ktorý Vám prinesie dobrú návštevnosť, musíte pochopiť potreby návštevníkov a to jazyk, akým hovoria a tiež to, čo hľadajú.   

Kľúčové slová môžeme rozdeliť na 3 hlavné časti:

  • head (hlava),
  • body (telo),
  • long tail (dlhý chvost).

 

Head keywords sú kľúčové slová, ktoré zväčša pozostávajú z jedného slova a vzťahujú sa k nim veľké počty vyhľadávaní a tiež veľká konkurencia. Dostať sa na prvé miesta pri týchto kľúčových slovách je zložité. Vyžaduje si to určitý rozpočet a tiež roky práce.

Body keywords pozostávajú z dvoch až troch slovných fráz, ktoré majú určitý počet vyhľadávaní, ale sú špecifickejšie ako head keywords.

Long tail keywords sú dlhšie, obsahujú väčšinou viac ako štyri slovné frázy, ktoré sú veľmi špecifické. Majú svoj zámer jasne definovaný. Dostať sa na prvé miesta je jednoduchšie ako v prípade head keywords. V niektorých prípadoch dokonca stačí tieto frázy len použiť v texte.