V predchádzajúcom článku sme si rozobrali samotné kľúčové slová a ich význam, teraz sa zameriame na to, ako ich čo najefektívnejšie využiť. Jednou stále rovnakou a stále dôležitou vecou z hľadiska SEO je nepochybne prispôsobenie vašej webstránky na vyhľadávanie a to prostredníctvom analýzy kľúčových slov. Potreba zamerať sa na kľúčové slová zostáva stále rovnaká.

Čo znamená analýza kľúčových slov?

Analýza kľúčových slov je proces, pod ktorý spadá vyhľadávanie a analýza slov, fráz a termínov, ktoré užívatelia zadávajú do vyhľadávačov. Cieľom je použitie získaných dát na špecifické účely, a to zväčša na optimalizáciu pre vyhľadávače alebo sa využívajú aj v oblasti marketingu. Analýzou kľúčových slov môžeme dosiahnuť lepšie zameranie na cieľovú skupinu, odkrýva otázky na ktoré by ste sa mali zamerať či popularitu týchto otázok a mnoho iného.

Prečo je analýza kľúčových slov dôležitá?

Jednou z najdôležitejších funkcii je veľmi cenné preniknutie do otázok, ktoré vaša cieľová skupina vyhľadáva vo vyhľadávačoch. Ide o konkrétne slová a pojmy, ktoré sú vpisované napríklad do Google-u. Náhľad medzi vyhľadávané pojmy je veľmi dobrým prostriedkom, pretože napomáha lepšiemu zameraniu contentu alebo aj celkovej marketingovej stratégie.

Analýza kľúčových slov napovedá, ktoré témy sú medzi používateľmi populárne a vyhľadávané, a hlavne ako populárne sú medzi vašim publikom. Analyzovaním kľúčových slov, ktoré dosahujú veľký objem vyhľadávania  mesačne, dokážete určiť a roztriediť svoj obsah na témy, ktoré chcete, aby boli základom vášho contentu, teda obsahu na webe. Tieto témy sú taktiež využiteľné na určenie, na ktoré kľúčové slová sa zamerať.

Ako získať kľúčové slová?

V súčasnej dobe existuje množstvo zdrojov, ktoré slúžia na získanie kľúčových slov. Ak poznáte svoju cieľovú skupinu a ich potreby, dokážete vhodné kľúčové slová vymyslieť sami. Dobrou pomôckou sú aj kľúčové slová, ktoré sa nachádzajú na webe. Inšpirovať sa môžete aj z konkurenčných webov alebo z iných stránok, dobré kľúčové slová môžete nájsť aj na blogoch či sociálnych sieťach. Využiť môžete taktiež pojmy, ktoré sa zobrazia ako návrhy pri vyhľadávaní.  Využiť môžete aj viaceré nástroje ako sú napríklad Google Keyword Planner, Marketing Miner či prostredníctvom Google AdWords. Možností je naozaj mnoho a je len na vás, ktorá vám bude vyhovovať najviac.