Napísať blog, ktorý by bol vhodný nielen pre čitateľa, ale aj pre vyhľadávače vyžaduje určitú zručnosť. Často to môže byť náročné a môže to tiež zaberať mnoho času. Je potrebné dobre si premyslieť tému, o ktorej budete písať, aby ste svojich čitateľov zaujali. Nie je to totiž také isté ako napísať obyčajný článok, pretože musíte prihliadať aj na pravidlá SEO. Dobre optimalizovaný príspevok na blogu by mal disponovať aj kvalitným obsahom, čo si vyžaduje neustále zlepšovanie písania.

Uvažujte predtým, než niečo napíšete

Predtým ako začnete o niečom písať, vyhraďte si dostatok času na premýšľanie. Popremýšľajte o tom, o čom by ste chceli písať a postupne si svoje myšlienky zaznačte. Výborným krokom je aj pravidelné čítanie článkov o SEO a digitálnom marketingu a jednoznačne to odporúčame všetkými desiatimi. Ak nájdete zaujímavý článok, uložte si ho k svojim poznámkam. Určite to vám to časom pomôže zlepšiť sa.

Keď nadíde čas písania, spravte si vlastnú detailnú analýzu. Zamerajte sa na to, aké špecifické témy by ste chceli na svojom blogu pokrývať. Určte si, čo je cieľom vášho blogu. Keď si určité základné body, bude ľahšie pohnúť sa ďalej.

Začnite svoju prácu na článku tým, že si určíte jeho jasnú štruktúru. Zjednodušiť písanie vám pomôže aj rozdelenie si ho na niekoľko častí. Každý článok na blogu by mal disponovať úvodom – nastolenie témy, jadrom – hlavná myšlienka, záverom – zhrnutie najpodstatnejších častí. Spíšte si, čo chcete povedať v každej časti a budete mať osnovu vášho článku. Umožní vám to pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Dôležitým krokom je zvoliť si dobrý a zaujímavý titulok a to nielen z hľadiska SEO, ale aj z užívateľského hľadiska. Niektorí blogeri preferujú začať práve týmto krokom a následne sa venovať štruktúre, kým iní vymýšľajú titulok až keď majú hotový celý článok. Dobrý titulok by mal obsahovať do 55 až 60 znakov, aby sa zobrazoval vo výsledkoch vyhľadávania celý. Taktiež by mal obsahovať kľúčové slová. Titulok článku by mal napovedať, akej téme sa bude daný blog venovať.  Tiež by mal byť dostatočne zaujímavý, aby prilákal čitateľov a aby na neho klikli, keď ho uvidia vo výsledkoch vyhľadávania.